Projectmanagement

Amrit heeft een brede ervaring met projectmanagement. Voor de gemeente Den Haag hebben we meegeholpen om het beleid te ontwikkelen om startende ondernemers te begeleiden. We hebben meegeschreven aan de startersnota waarin een heel instrumentarium is ontwikkeld voor starters: bedrijfshuisvesting, financiering, begeleiding, koppeling met het hoger onderwijs etc.

Voor Den Haag hebben we ook het beleid om de economische potentie van de Schilderswijk middels toerisme helpen ontwikkelen. We hebben het projectmanagement gedaan voor een Europese project om toeristen te trekken naar de Schilderswijk om de sfeer van de multiculturele samenleving in een positieve zin te proeven.  Dat hield onder meer het opstellen van de aanvraag voor Europese subsidies, het managen van de activiteiten die uitgevoerd moesten worden, de communicatie met projectdeelnemers in andere landen (Europese projecten zijn vaak internationale projecten) en het afwikkelen van de inhoudelijke en financiële rapportages. Hieruit is voortgekomen de Stichting City Mondial, die deze activiteiten op structurele basis heeft voortgezet.

Een ander groot project dat we met veel plezier hebben gedaan voor het Ministerie van Sociale Zaken, de Arbeidsinspectie en Arbeidsvoorziening (later omgezet in Centra voor Werk en Inkomen) is de uitvoering van de Wet Samen. Deze wet verplichtte bedrijven met minimaal 35 werknemers om een rapportage op te stellen voor Arbeidsvoorziening en de Arbeidsinspectie over het aantal ‘allochtonen’ dat zij in dienst hadden en hun beleid om instroom en doorstroom te bevorderen. Amrit voerde het projectmanagement uit dat onder meer inhield het opstellen, printen en per mail versturen van 35.000 formulieren, het invoeren van de gegevens van deze formulieren door een call center in een door Amrit ontwikkelde database en het verzorgen van de rapportages voor de Tweede Kamer.

Naast deze grote projecten heeft Amrit ruime ervaring met kleinere projecten op het gebied van projectmanagement.

Bureau voor onderzoek, projectmanagement en ICT