ICT

Vanuit haar expertise met projectmanagement heeft Amrit veelvuldig te maken gehad met automatiseringsvraagstukken. Samen met programmeurs en vormgevers heeft Amrit een infrastructuur opgezet om webapplicaties en applicaties voor mobile telefoon te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden bij projectmanagement. Hiervoor is een aparte website opgezet.

Amrit heeft op verschillende terreinen webdatabases ontwikkeld en met programmeurs ontsloten. Voorbeelden zijn:

  • De Historische Database Suriname met gegevens van Hindostaanse contractarbeiders.
  • De Historische Database Suriname met gegevens van Javaanse contractarbeiders.
  • De Historische Database Suriname met gegevens van Chinese contractarbeiders.
  • Web applicaties in de gezondheidszorg: een applicatie om resultaten van hartoperaties te registreren voor het Haga Ziekenhuis, een applicatie om gezinnen met kinderen met diabetes te koppelen aan getrainde oppassers die kunnen oppassen op kinderen met diabetes.

Bureau voor onderzoek, projectmanagement en ICT